Privacybeleid T'Rest BV

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van T'Rest BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat T'Rest BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. T'Rest BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u ons contacteert via onze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag correct te kunnen behandelen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Uw gegevens kunnen aangewend worden voor het verzenden van aankondigingen of promoties van T'Rest BV.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (korte tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoongegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

T'Rest BV
BE 0728 978 655
Terrest 2
1670 PEPINGEN

Verkoopsvoorwaarden

1. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling van facturen zijn er van rechtswege en zonder enige aanmaning, verwijlintresten van 1% per maand verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
3.Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal zonder enige ingebrekestelling elke onvolledige betaling van elke factuur vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van € 20.
4. Alle klachten moeten aangetekend geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
5. Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken met zetel te brussel bevoegd.
Bevestiging offerte De geldigheidsduur van onze offerte's bedraagt 30 dagen.
Je event is pas bevestigd na ondertekening van onze offerte en betaling van een voorschot ten bedrage van 70% op het geraamde bedrag.
U kan het voorschot betalen op rekening van BV T’Rest - ING Bank IBAN: BE14 3631 8937 7483 BIC: BBRUBEBB
Na ondertekening ontvangt u een voorschotfactuur.
Annulatie offerte / event Terugbetaling van het voorschot is in geen geval mogelijk. Bij annulatie ten laatste 6 maanden voor het event, kunnen we 75% van het voorschot in waardebonnen uitkeren.
Bij annulatie ten laatste 60 dagen voor het event keren we 50% van het voorschot in waardebonnen uit. 50% van het voorschot zal als betaling voor de organisatie en advies opgenomen worden, met een minimum van €250.
Bij annulatie binnen de 60 dagen voor het event zal het volledige bedrag van het voorschot als betaling beschouwd worden.

02 310 05 76 privacy@t-rest.be